השלם את משפטי פורים

מי המילה החסרה במשפט?

קרא את השאלה , לחץ קליק  על העכבר כאשר הוא מונח על המלה הנכונה

1. "משנכנס אדר __________ בשמחה"

רבים

מריבים מרבין

2. "ליהודים היתה ________ ושמחה"

אורה

ששון

צהלה

3. "ככה יעשה לאיש אשר ________ חפץ ביקרו"

המן

המלך

המלכה

4. "ומרדכי יצא מלפני המלך  ________ מלכות"

בכתר

בלבוש

בשרביט

5. "עד   ________ המלכות"

חצי

מחצית

חמישית

6. "והעיר ________ צהלה ושמחה"

כוש

פרס

שושן