תמונות מספרות מהמגילה

 

מי התמונה המתאימה למשפט?

קרא את השאלה , לחץ קליק  על העכבר כאשר הוא מונח על התמונה הכי הנכונה

1. ויהי בימי אחשורוש. הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש.

שבע ועשרים ומאה מדינה
 

2. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין- אמר להביא את ושתי המלכה בכתר
,מלכות. להראות את יופיה. והמלכה ושתי מאנה לבוא

3. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי

4. בימים ההם עשה המלך משתה לכל העם הנמצאים בשושן הבירה

5. בימים ההם קפצו שני שומרי הסף, ובקשו לשלוח יד במלך אחשורוש

6. וכל עובדי המלך כורעים ומשתחוים להמן
ומרדכי לא יכרע ברך ולא ישתחוה

7. מה בקשתך? עד חצי המלכות - ותעשה

8. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו