נכון או לא נכון בדמויות המגילה

קרא את השאלה , לחץ קליק ימני על העכבר כאשר הוא מונח על התמונה הנכונה

1.  מלכתי על 127 מדינות מהודו ועד כוש

2.  הייתי אשתו הראשונה של המלך אחשורוש

3.  להרוג את המלך חשבנו שנינו...

4.   אסתר יתומה ואני דודה

5.  רשע ואכזר אני ! רע ומר היה סופי...

6.  רק אותי המלך אהב. עד חצי המלכות הבטיח לי !