חידון פורים

קרא את השאלה וענה נכון או לא נכון לאחר סיום בדוק את הציון שקיבלת

1 המלך אחשורוש שלט על מאה עשרים ושמונה  מדינות  נכון     לא נכון
2 שושן היתה עיר הבירה של פרס נכון       לא נכון
3 ושתי היתה מלכת פרס לאחר שגורשה מהארמון נכון      לא נכון
4 מרדכי היהודי היה הדוד של אסתר  המלכה נכון       לא נכון
5 המלך אחשורוש ציוה על מרדכי להרכיב את המן על סוס נכון       לא נכון
6 המן הרשע נקרא גם "צורר המכבים" נכון        לא נכון
7 הפרוש ל"פור" הוא הטלת גורל נכון       לא נכון
8  המן היה בן המדתא האגגי נכון       לא נכון
9 י"ד בחודש אדר נקבע כיום שמחה ומשתה ליהודים נכון      לא נכון
10 ויזתא היה בנו של המן הרשע נכון       לא נכון
   

תשובות נכונות        מתוך     הניקוד שלך  %