מספרים וכמויות בפורים

מי התמונה המתאימה?

קרא את השאלה , לחץ קליק  על העכבר כאשר הוא מונח על התמונה הנכונה

1. 4 ליצנים ו-3 מסכות

2. 3 מסכות ו-6 אוזני המן

3. 4 כתרים ו-3 מגילות

4. 3 מגילות ומשלוח מנות

4. 3 ליצנים ו-3 מסכות

4. 3 רעשנים ו2 משלוחי מנות