שירי פורים    

 

תן כתף


תן כתף, עצום את העיניים
פורים לנו נשכח את הכל
יש לך כאב, רמסהו ברגלים
פתח את פיך ושירה בקול:

הה, הה, חפצנו נבצע
נראה, נראה, נסים ונפלאות
הה, הה, כולנו נשתגע
נשיר נרקוד על אף כל הצרות
תן, תן, תן...
תן כתף...

 

שושנת יעקב

שושנת יעקוב צהלה ושמחה
.בראותם יחד תכלת מרדכי
תשועתם היית לנצח
.ותקוותם בכל דור ודור
.ברוך מרדכי היהודי

 

מלכת אסתר

אני מלכת אסתר
,ועל ראשי יש זר
?יודעים אתם מי דודי
.מרדכי היהודי
לכולנו, לכולנו
,על ראשנו זר
אך אחת מאתנו
.היא מלכת אסתר
,אני הוא מרדכי
.ותכלת בגדי
אזני המן ורעשנים
.הבאתי לילדי
וגם אני אשיר
,הבאתי סוס אביר
את מרדכי היהודי
.ארכיב ברחוב העיר

 

אני פורים

אני פורים, אני פורים
,שמח ומבדח
הלא רק פעם בשנה
.אבוא להתארח
...ל... ל... ל

,הידד פורים, הידד פורים
,הכו תוף ומצלתיים
הו מי יתן ובא פורים
.לחודש לחודשיים
...ל... ל... ל

אני ליצן בין ליצנים
.הכל אני יודע
ואם תרצו אראה לכם
.לקפוץ כמו צפרדע
... ל... ל... ל

,רבי פורים, רבי פורים
,אמור נא לי מדוע
מדוע לא יחול פורים
.פעמיים בשבוע
...ל... ל... ל

 

ליצנים

ליצנים קטנים אנחנו
.עליזים מאוד מאוד
מתנות היום שלחנו
.ועתה נצא לרקוד
לרקוד, לרקוד
.עתה נצא לרקוד

 

מסכות

זקן ארוך לי עד ברכיים
,שפם ארוך לי אמתיים
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה ח-ח-ח

קרניים לי קרני התיש
.שיניים לי שיני הליש
... היש צוהלת

מלפני צמה עם סרט
.מאחורי זנב תפארת
... היש צוהלת

 

ששון ויקר

ומרדכי יצא מלפני המלך
,בלבוש מלכות ועטרת זהב
ומרדכי יצא מלפני המלך
.והעיר שושן צהלה ושמחה
,ליהודים היתה אורה ושמחה
אורה ושמחה וששון ויקר

 

יום טוב

יום טוב לנו
.חג פורים הוא חג גדול
.יחד כולנו נצאה במחול

,ברעשן נרעיש בקול
.רש - רש נסתובבה
,חג פורים הוא חג גדול
,רש - רש נסתובבה
,חג פורים הוא חג גדול
.יחד כולנו נצאה במחול

 

ליצן קטן

ליצן קטן נחמד
.רוקד עם כל אחד
ליצן קטן שלי
? אולי תרקוד איתי
? אולי, אולי, אולי תרקוד איתי

 

חג פורים

חג פורים, חג פורים
,חג גדול לילדים
,מסכות, רעשנים
.שירים וריקודים
הבה נרעישה: רש רש רש
הבה נרעישה: רש רש רש
.הבה נרעישה: רש רש רש - ברעשנים

                 ©  רונית שדה