מכה נוספת להמן (נמתח את המן) ...    

  Please download Java(tm).

מסמנים בקליק עכבר קטע על התמונה התחלה - מחזיר לתמונה המקורית חזור - מבטל פעולה אחרונה

רונית שדה © פורים