משחק התאמה - במילים

זוגות מלים בחג פורים

2 מלים בעלות קשר ביניהן

לחץ על שתי משבצות תואמות

 אם צדקת הן מתרוקנות ממלה

 אם טעית, המשבצות נשארות
ללא שינוירונית שדה ©