כניסה למערכת
גולדווטר אילת - ערבית ואיסלם
בובטס גלית
הדרכה למשתמש

 

אתר השפה  הערבית

 

צוות ערבית תיכון גולדווטר אילת