"אורייאנית" – מערכת תומכת ללמידה מתוקשבת

מדריך הפעלה למנהל מערכת

 

ערך: אלישע בביוף

 

*  ניהול מאגר קישורים

*  ניהול מאגר קבצים

*  ניהול לוח מה חדש

 

 

 

הורדת המדריך כקובץ וורד

 

כדי להיכנס לתפריט הניהול של מערכת "האורייאנית", יש להתחבר למערכת עם שם משתמש וסיסמת הניהול שסופקו למנהל. לאחר ההתחברות מקבלים את מסך הכניסה, ובחלק העליון, מצד ימין מופיע קישור לתפריט הניהול-

 

 

לחיצה על הקישור, תציג על המסך את תפריט הניהול-

תפריט ניהול מערכת הפורומים

התאמת מערכת הפורומים וניהולה
מטרת הדפים הבאים היא לעזור למנהל מערכת הפורומים להתאים את הגדרות המערכת ולשלוט בה.

1. קטגוריות הפורום, הגדרות הפורום וניהולו
הוספה, מחיקה או שינוי של קטגוריה בפורום, שינוי נתוני הפורום, הגדרת הרשאות , נעילת פורומים או הגדרת סיסמה לפורומים סגורים.

2. שינוי שם המשתמש וסיסמת מנהל הפורום
מומלץ לשנות את שם המשתמש ואת הסיסמה של מנהל הפורום בפעם הראשונה לפחות מטעמי אבטחת הפורום.

3. התאמת הפורום
התאמת פונקציות והגדרות הפורום.

4. התאמת הגדרות התאריך והשעה
שינוי תבנית התאריך והשעות.

5. הגנה בפני הצפת הפורום
הגדרות למניעה של הצפת הפורום במספר רב של הודעות
.

6. התאמת הפילטר למילים אסורות
הוספה או הורדה של מילה אסורה לפילטר
.

7. התאמת הגדרות צירוף הקבצים
הגדרת מספר הקבצים, סוגי הקבצים והגודל המקסימלי של הקבצים לצירוף
.

8. ניהול חברי הפורום
רשימת החברים במערכת, מחיקה של משתמש מהמערכת, שינוי הסטטוס של משתמש ועוד
.

 

1.    קטגוריות הפורום, הגדרות הפורום וניהולו –

הגדרת קטגוריה של פורומים-

הגדרת פורום חדש-

 

הערה- ליצירת פורום מוגן סיסמה, הכנס סיסמה לשדה האחרון.

 

 

2. שינוי שם המשתמש וסיסמת מנהל הפורום -

רצוי לשנות מפעם לפעם את סיסמת הניהול, מסיבות הבטחת מידע.

 

3. התאמת הפורום -

 

 

הגדרות שונות הקשורות לתפעול הפורום.

 

4. התאמת הגדרות התאריך והשעה-

 

שינוי תבנית התאריך והשעות.

 

5. הגנה בפני הצפת הפורום-

 

הגדרות למניעה הצפת הפורום במספר רב של הודעות.

 

6. התאמת הפילטר למילים אסורות –

 

הוספה או הורדה מילה, האסורה לכתיבה בפורום.

 

 

7. התאמת הגדרות צירוף הקבצים –

 

הגדרת מספר הקבצים וסוגי הקבצים הניתנות לצירוף בהודעות הפורום.

 

8. ניהול חברי הפורום –

 

לשינוי או עדכון הגדרות של משתתף בפורום, לחץ על שמו מתוך הרשימה-

 

 

מינוי משתמש כמנהל פורום-

מתפריט זה ניתן למנות את אחד המשתתפים כמנהל פורום. מינוי זה מאפשר למנהל למחוק ולעדכן הודעות של כל אחד ממשתתפי הפורום המסוים אותו הוא מנהל.

 

 

לחיצה על לחצן "מחיקת המשתמש", תמחק אותו מהמערכת.