כניסה למערכת
מדריכים במחוז דרום
איריס נהון
הדרכה למשתמש

 מדריכים יקרים - עליכם להגיש את דוחות העבודה החודשיים עד ל 5 לכל חודש. הקפידו לחתום ולהחתים את המפקח.

 

 

                  
 

 
עורכת האתר - איריס נהון
irisnao@education.gov.il

באתר זה אנו משתדלים לא להפר זכויות יוצרים  ולשמור על זכות הפרט. אם מצאת הפרה אנא הבא זאת לידיעתנו