מערך ההדרכה במחוז דרום כולל  מדריכים בתחומים ומקצועות שונים בכל חתכי הגיל ובכל המגזרים. אנו מאמינים כי תפיסת ההדרכה מושתתת על תפיסת הפיתוח המקצועי:

למידה של מורים מתרחשת באמצעות שיח פדגוגי פורה בקהילה מקצועית בזירות שונות  ומגוונות . שיח פדגוגי פורה הוא שיח ממוקד בהוראה ובלמידה בכיתות ומשפיע עליהם. על מנת לקדם שיח פדגוגי פורה כחלק מתרבות העבודה ברמה הבית ספרית יש לטפח מנהיגות מורים בית ספרית שתוביל אותו ולייצר סדירויות ותשתיות שיתמכו בו.

כידוע לכם, בנובמבר השנה נחתם בשעה טובה הסכם שכר חדש למדריכים. מעתה, הכללים החלים על עובדי הוראה ברפורמות חלים גם על חלק עבודתם בהדרכה, ובכלל זה מחויבותם לפיתוח מקצועי בתחום ההדרכה.  החל משנת הלימודים  תשע"ח לא תתאפשר עבודה בהדרכה ללא הכשרה טרום תפקיד ופיתוח מקצועי למדריכים חדשים.

אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה, נערך  ליישום תהליכי פיתוח מקצועי למדריכים. תהליכים אלה עוסקים בכישורים ומיומנויות הדרכה, זאת מתוך תפיסה שההדרכה היא פרופסיה הדורשת ידע ומומחיות בתחום ההדרכה, בנוסף לידע ומומחיות הנדרשים למדריך בתחום התוכן שאותו הוא מנחה.

שינוי בתפיסת ההדרכה  יוביל להשבחת ההוראה והלמידה וחיזוק המסוגלות של הצוות החינוכי בכלל והמורה בפרט.

צעדים לטיוב מערך ההדרכה במחוז.

מצמצום הפערים בין הרצוי למצוי ביכולות הפדגוגיות של כלל המורים לבניית המסוגלות של בעלי התפקידים ומורים מיומנים בביה"ס בהשבחת ההוראה-למידה של המורים  בתחום הדעת עליו הם מופקדים.

1 .איתור מוקפד של מדריכים בעלי יכולת הנחיית בעלי תפקידים וכישורים בניתוח פרקטיקות הוראה השבחתן ויישומן בכיתות.

2.הבניית מערך פיתוח מקצועי למדריכים המחוזיים רכזי התחומים  ביישום תיאוריית השינוי. המנחים המחוזיים ינחו את המדריכים הבית ספריים.

3. בניית סדירויות המאפשרות למדריך להיפגש עם בעל התפקיד ,מורים מיומנים לקיום שיח פדגוגי פורה בקהילה מקצועית.

 

בברכה הדרכה פורייה,

זאב