קול קורא למדריך בית ספרי להטמעת התכנית הפדגוגית

לתקצוב הדיפרנציאלי  תכנית מרום שנה"ל תשע"ט.

 

החל משנה"ל תשע"ה החל משרד החינוך במודל התקצוב דיפרנציאלי בבתי הספר בחינוך הרשמי, שבמסגרתו שעות הטיפוח מוקצות באופן דיפרנציאלי בהתאם למדד הטיפוח הבית ספרי.

במקביל להחלת מודל התקצוב הדיפרנציאלי, מופעלת החל משנה"ל תשע"ו תכנית מרום הנותנת את מעטפת הליווי הפדגוגי והארגוני לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים שנבחרו לתכנית.

תכנית מרום הינה אחד המנגנונים המרכזיים במשרד החינוך להובלת שינוי וקידום בתי הספר במיקוד. ייחודה של התכנית בהיותה תשתית ליווי מיטבי של בתי ספר אלו במרחבים: הפדגוגיה, אקלים, צוות, ניהול וקהילה.

מטרת התכנית:

לשפר את האפקטיביות הבית ספרית בכלל ואת ההישגים הלימודיים והאקלים החינוכי בפרט.

 

לצורך הפעלת התכנית אנו מחפשים מדריכים פדגוגים מערכתיים אשר

ילוו  את בתי הספר בתהליכי השינוי הצמיחה וההשבחה שלהם.

נבקשכם למלא את השאלון בקישור המצורף

טופס הגשת מועמדות להדרכה בתכנית מרום

 קול קורא לתכנית מרום דרום תשע"ט

רציונל התכנית