בית הספר תדהר בירושלים 

 

 תשע''א- שנת השפה העברית

לשירים מעובדים 

   למצעד הספרים