(רוית נשר קזז)

הכל על  הבחירות

משימה 1- מדינת ים  

משימה 7- התקוה

משימה 2- הכרזת העצמאות

 משימה 8- עיר בירה 
 משימה 3- אז והיום משימה 9- בולי ישראל

משימה 4- המעברה

משימה 10-המטבע הישראלי
 משימה 5- סמל המדינה  משימה 11- נשיאי המדינה 

משימה 6- דגל המדינה

משימה 12- משימת סיכום

   

לפורום אזרחות 

 למשימות מתוקשבות - כתה ה' (רוית נשר-קזז)