מה אומר לכם המושג "יחסים" ?

 כתבו את כל עולה בראשכם כשאתם שומעים את המושג יחסים . בהגדרה שתכתבו כדאי שתכללו את המידע הבא:

מהי החשיבות של יחסים? 

איפה אנו נתקלים במושג הזה בחיים היום יומיים שלנו?

בסביבה שלנו? בעולם שלנו?

מה הם תורמים? 

היכנסו וכתבו כאן.  (lino it)

  קראו  את ההגדרות שכתבו חבריכם והגיבו לאחת מן ההגדרות.

כתבו בפורום הכיתתי: האם למדתם מידע /חדש נוסף מקריאת ההגדרות של חבריכם?

                                                                                                                                                                                                                        גשו למשימה הבאה