על הגובה- יום ירושלים  דף קישורים - מת"ל
 בריינפופ- סרטון "ירושלים עיר הקודש"(דרך אופק מט"ח)  אתר ליום ירושלים שבנתה רלה קורצר
בריינפופ- סרטון "יום ירושלים""(דרך אופק מט"ח)  בקיוון ירושלים - סביבת למידה
  משימה מתוקשבת- מהו יום ירושלים?   עיר דויד בתקופה הקדומה
  פזל ירושלים- משימה מעניינת  youtube- סרטונים על ירושלים
 חידון מידעני מקוון ליום ירושלים - אלישע בביוף

 סרטון נדיר- ירושלים בשנת 1925 (7 שנים למנדט הבריטי

שימו לב: ליד הכותל מתפללים גברים ונשים ביחד)

   עופרים- משימות מתוקשבות    נעלה לירושלים- סביבה מתוקשבת רינה כהן
    עיר דויד - סיור וירטואלי  
 סרטון- העיר העתיקה ושערי ירושלים  
  מערכי שיעור בנושא ירושלים