תלתן- חינוך לשוני (לכיתות ה'-ו')

 

עמלנט- קלוז (שלל קבצים)

 מיצ"ב שפה- כתה ה'- תשע"ג

 מה ההבדל?

 מיצ"ב שפה 2 - כתה ה'- תשע"ג

 פחות תרופות- קלוז

 מיצ"ב שפה- כתה ה'- תשע"ב

  האב המסור

 מיצ"ב שפה 2 - כתה ה'- תשע"ב

אמיל יורד בתחנה הלא נכונה

 מיצ"ב שפה- כתה ה'- תש"ע

להציל את הקרפדות

 הצלת כלבי ים

איך המציאו את הכסף- טקסט מידעי

אהבת אחים

  מיצב תש"ע

 טקסטים ממבחני פירלס

  פרס נובל

   טקסט טיעוני- יחידת לימוד