חידה מס' 1

 באיזה שנה הוקם בית ספר "הגורן" ?

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

 חידה מס' 2

אילו מנועי חיפוש מופיעים בדף הבית

לעזרת הגולשים?

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

 חידה 3

היכן אוכל לפגוש בתוכנית "הסוד של מאיה-

אותיות מצלצלות"?

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

חידה 4

אילו דגמים הכינו ילדי כיתות ה' בשיעור אנגלית?

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

חידה 5

באיזה מרחב ניתן למצוא את המחנכות ענת, שגית ועילית?

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

חידה 6

מי בנתה את סיפור מגילת אסתר בתמונות?

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

חידה 7

באיזה מרחב אמצא משימה מתוקשבת על עשר המכות?

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

חידה 8

היכן אוכל למצוא קישורים לאתרי אנימציה

ולמשחקים? 

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

 חידה 9

כמה שלבי עבודה על התלמיד לבצע במשימה

המתוקשבת  "מנהיגים ומנהיגות"?

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

חידה 10

כמה בעיות מילוליות בחשבון מפורסמות

 באתר?

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

חידה 11

היכן אוכל למצוא סרטון על עמק החולה ואגמון החולה?

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

חידה 12

מהם הנושאים המרכזיים הנלמדים

בכיתות ה' בשיעורי תנ"ך ? 

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

חידה 13

מה כתוב בסעיף 2 באמנת בית הספר שכתבו חברי מועצת התלמידים?

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

חידה 14

היכן אוכל למצוא את הסרטון המציג את

 "בריאת העולם"? 

אל השער:  אל קובץ הפתרון

 

חידה 15

מכמה סוגי פירות מורכבת הסלסלה הוירטואלית

מפירות לחג השבועות?

אל השער:  אל קובץ הפתרון