שורשים ומשפחות מילים המשפט הפועל שם תואר כינויי גוף המילון

 מצגת לימוד- שורשים ומשפחות מילים (עילית)

 המשפט- יחידת לימוד (עילית)

  מצגת - הפועל

  מצגת שם התואר

  מצגת כינויי גוף

 הכרת המילון- יחידת לימוד (ציפי קריבושי)

 שורשים ומשפחות מילים - משרד החינוך

 מהו הפועל? - "גלים"

 

  חלון למילון – מה ניתן ללמוד ממנו? (רותי בשרי )

 שורשים ומשפחות מילים- פעילות ברשת (גלים)

 משחק- שורשים ומשפחות מילים- (ליאת גונן)