חיי הילדים בגטאות

מתוך החזון וה"אני מאמין" הבית ספרי:

א. טיפוח תחושת השייכות של תלמידינו לעם היהודי, לתרבותו ולמורשתו.

ב. חיזוק התודעה הלאומית של תלמידינו.

ג. חינוך תלמידינו לראיית האחר, לסובלנות ולכבוד האדם באשר הוא.

      מטרות:

1. מתן ביטוי למטרות חוק החינוך הממלכתי תשי"ג - 1953 בכל הקשור להוראת השואה.

2. יחידת הלימוד תהפוך לחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים הבית ספרית ותעמוד לשימושו של הצוות החינוכי בבית  ספרנו. 

 

לפורום יחידת הלימוד: חיי  הילדים בגטאות 

חומרי הוראה

     פעילויות  לתלמידים             

    תוצרי התלמידים          

מבוא ללימודי השואה

הגטו -ספרון  מידע לתלמיד

    מצגת  ציורי הפרפרים

בית טרזין - גבעת חיים

ילדים בגטו- פעילות מתוקשבת

    המזוודה - מזוודות התלמידים

גטו טרזין

דיאלוג עם תמונה- מודל 3 השאלות

    הטלאי הצהוב- יצירות התלמידים

האתר "ילדים בגטו"

המזוודה- דף לתלמיד

 יש לך מושג? - כתה ו' 1

חלונות לזיכרון

השיר פרפר (בשתי גרסאות)

 

 צילומים

 מצגת- ז'אנר מוסיקאלי

יש לך מושג? - כתה ו' 1

  התלמידים בדיאלוג עם הצילומים בתערוכה

מצגת - שירי גטאות

יש לך מושג? - כתה ו' 2

   בשיעור מוסיקה- המחזה לשיר פונר- כתה ו' 1

 מצגת דיאלוג עם טלאי צהוב (צביה מינס)

משוב- לסיכום לימוד יחידת הלימוד "חיי הילדים בגטו"

    בשיעור מוסיקה- המחזה לשיר פונר- כתה ו'2

 מצגת- שירי גטאות בהיבט היסטורי- מוזיקלי

  ארנולד שנברג- על יצירתו "הניצול מוורשה"

  דף עבודה - מאפיינים מוסיקליים בשירי גטאות

   תמליל היצירה "הניצול מוורשה"

 

 

 " בשיעור מוסיקה- אל נא תאמר - מקצב