משימה מידענית מתוקשבת - ניצה גרבר ,עילית נר  ואורה מדר.

           

          
        
        

אל המשימה     

 

 

 

 

 

 

 

 סיעור מוחות

 בחירת מנהיג

חיפוש מידע

סקר

כתיבה טיעונית

הכנת מצגת

סיכום למידה

משימת רשות

  כתבו לנו

 

              חידה מס' 9

נפלא! הגעתם לדף המתאים- קבלו את האות   ל              חזור לחידון