התלמיד ימנה את תכונות המנהיג.

    התלמיד יזהה מאפייני/ תכונות  מנהיגים שונים ויבחין בשונות בין מאפייני ההנהגה בתקופות השונות.

   התלמיד ילמד לבחור ולנמק את בחירתו ולקחת אחריות על בחירתו.

  התלמיד יכיר מנהיגים נבחרים מתקופות שונות: מתקופת הציונות טרום הקמת המדינה

        ומהתקופה העכשווית -  מקום המדינה ועד ימינו.

 חיזוק הקשר בין התלמיד למולדתו, למורשתו ולמנהיגיו.

  התלמיד יפעיל שיקול דעת בבחירת המנהיג במסגרת חברת הילדים כיום, ובעתיד כאזרח המדינה

        הדמוקרטית. (מתן כלים  לכישורי חיים).

  התלמיד יעבוד בסביבה מתוקשבת: פורום וישלוט במיומנויות וביישומי מחשב.

    התלמיד יזהה מושגים ומילות מפתח שישמשו אותו באיתור המידע הדרוש לו.