מפיקי התוכנית בערוץ שתיים נכנסים להילוך גבוה. הם רוצים להציג את המועמדים בצורה ממש מרתקת...

כדי להעלות את מדרג הצפיה (הרייטינג)

עליכם להציג למפיקים  את המנהיג שלכם כמי  שמתאים ביותר  להיבחר במקום הראשון.

     זכרו את תרומת המנהיג, תכונותיו, ואישיותו הם  נקודות ציון חשובות ביותר.

כיצד תעשו זאת? 

      הכינו מצגת ובה לפחות 4 שקפים:

       שקף מס' 1:   שם המנהיג,  תמונתו , וכל מידע קצר חשוב כמו שנות חיו וכו'.

      שקף מס' 2:   תכונותיו של המנהיג, אישיותו.

      שקף מס' 3:   תרומתו של המנהיג, תפקידים בולטים ועוד.

     שקף מס' 4:   נימוקים ו"הפתעות" שיובילו לזכיית המנהיג במקום הראשון בתוכנית.                    

                         בשקף זה ציינו מדוע אתם מאמינים במנהיג שלכם!!!! (הוסיפו קישור מהמצגת  לקובץ

                         הכתיבה הטיעונית שהכנתם בשלב ה')

                         חשוב לעצב היטב את המצגת.....זכרו לתוכנית יש רייטינג רב.....והצפייה בהתאם.

                        מצגות מיוחדות ומושקעות יסייעו למנהיגים להבחר.

                                                                העזרו בארגז הכלים שלמטה.

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 סיעור מוחות

 בחירת מנהיג

חיפוש מידע

סקר

כתיבה טיעונית

הכנת מצגת

סיכום למידה

משימת רשות