משימה קבוצתית מסכמת - סיכום למידה

דונו בקבוצה וציינו:

כיצד עבדתם כקבוצה (שיתוף פעולה), כיצד חילקתם את העבודה ביניכם?

מה היו הקשיים שלכם?

 כיצד פתרתם אותם?

מה למדתם חדש על עצמכם כלומדים?

מה תרמה וחידשה לכם העבודה?

 מה היתה ההצלחה שלכם?

(שלב זה מאפשר לנו המורים, להבין את תהליך העבודה שלכם ולכל החברים ללמוד מעבודתכם.)

שלחו דף זה לפורום מנהיגים ומנהיגות. תוכלו להתבונן בסיכומי הלמידה של חבריכם ולהגיב.

 

                                        העזרו בארגז הכלים שלמטה.

 

 

 

 

         

            

 

 

 

 

 

 

 

 סיעור מוחות

 בחירת מנהיג

חיפוש מידע

סקר

כתיבה טיעונית

הכנת מצגת

סיכום למידה

משימת רשות