משימות רשות - בחרו משימה  אחת

משימה א'

אנו נפגשים עם מנהיגים שונים בתנ"ך,  בספרות, בהיסטוריה בבי"ס בפוליטיקה ועוד.

 בחרו מנהיג אחד מאחד התחומים שנזכרו  וציינו מדוע בחרתם בו, לאיזה תחום הוא שייך?

       כיצד באה לידי ביטוי מנהיגותו ותרומתו?

      הכינו  עבודתכם כתבו בדף וורד מעוצב  או במצגת. חשבו על דרך יצירתית להצגת עבודתכם.

משימה ב'

בבתי הספר נבחרים נציגים למועצת התלמידים.

יש הטוענים שתלמידים אלו הם מנהיגי הכיתות בהן נבחרו ותפקידם בין השאר להוביל תהליכים בביה"ס.

רשמו בטבלה  אילו תכונות צריכות להיות לנבחרי  מועצת תלמידים? (ציינו לפחות 6 תכונות)

 ואילו  נתונים לא רלוונטיים בבחירת מנהיג . לדוג': אוהב לצפות בטלויזיה.

                  (תוכלו  להיעזר בטבלת תכונות המנהיגים)

חברי מועצת תלמידים

                תכונות רלוונטיות

           נתונים לא רלוונטיים

יודע לפתור בעיות.....

 

 

 

                           
                                                           העזרו בארגז הכלים שלמטה.
   

 

 

 

 

 

 

 

 סיעור מוחות

 בחירת מנהיג

חיפוש מידע

סקר

כתיבה טיעונית

הכנת מצגת

סיכום למידה

משימת רשות