איך מכינים מצגת בפאוו'ר פוינט?  
 איך בונים דיאגרמה באקסל?
 איך עובדים בפורום?
  מהם זכויות יוצרים? 
 איך נעריך מידע מהימן? (מתוך"תזונה נכונה" - סיגל נפתלי)
 מה מספרת לי סיומת הכתובת? (מתוך"תזונה נכונה" - סיגל נפתלי)
 כיצד כותבים רשימת ספרות ( רשימה ביביליוגרפית) ברשת?

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיעור מוחות

 בחירת מנהיג

חיפוש מידע

סקר

כתיבה טיעונית

הכנת מצגת

סיכום למידה

משימת רשות