כל צוות יצור מפת מושגים – מיון המושגים – הכללה – מציאת הקשרים וכתיבתם כמשפטים/ כהיגדים –

                    שאילת שאלות עניין לנושא.

 

             כל צוות יבחר מנהיג אחד  וינמק את בחירתו.

                   לצורך הבחירה התלמידים יקראו חומרים במקורות מידע מגוונים ברשת.

 

            הצוות יכין תעודת זהות למנהיג שיבחרו עפ"י קריטריונים שיקבעו.

                      (סטנדרט 2: איתור ואחזור מידע רלוונטי באופן מושכל ויעיל).

 

            הצוות יערוך סקר בין הורים, מורים ושכנים לגבי תכונות מנהיג ומיון לפי סדר חשיבותם,

 

                  ויציג את המידע בדרך גראפית.

 

            הצוות יכין תעמולת בחירות למנהיג. (טקסט מגמתי)