הבה נברר: מהי מנהיגות בעיניכם?

     סיעור מוחות:

     פתחו את הקובץ המצורף.

     צרו שמש אסוציאציות למושג  "מנהיגות".

     ציינו לפחות עשרה  מושגים / מילים הקשורים למושג.  

 

       מפת מושגים:

      ציינו בעזרת קוים את ההקשרים בין המושגים  /מילים מתוך סיעור המוחות.

      כתבו משפטים המבוססים על ההקשרים שמצאתם. (כתבו לפחות ששה משפטים)

       

    התוצר:

     שמש אסוציאציות, מפת  מושגים ומשפטים.

     שמרו את עבודתכם בשם "מפת מושגים", נחזור אליה בשלב מאוחר יותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיעור מוחות

 בחירת מנהיג

חיפוש מידע

סקר

כתיבה טיעונית

הכנת מצגת

סיכום למידה

משימת רשות