בחרו מנהיג אחד  מתוך הטבלה.

                על המנהיג הנבחר  תכתבו את עבודתכם.

           פתחו קובץ  word או מצגת .

                 כתבו  את שם המנהיג שבחרתם, וצרפו את תמונתו.

                 נמקו והסבירו את בחירתכם.

 

              

                                                             התוצר:

                                 קובץ   word או מצגת עם שם המנהיג הנבחר  ונימוקי הבחירה.

                                  קובץ זה יכול להוות כעמוד שער לעבודתכם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיעור מוחות

 בחירת מנהיג

חיפוש מידע

סקר

כתיבה טיעונית

הכנת מצגת

סיכום למידה

משימת רשות