בחרו לפחות 2 מנועי חיפוש.

                  העזרו בהם לחיפוש  מידע על המנהיג שבחרתם.

                  השתמשו במגוון מילות מפתח, לדוגמא: בנימין זאב הרצל, הרצל, חוזה המדינה, ציונות וכו'.

 

                                                      

 

             צרו טבלה בקובץ חדש.

                   תעדו את עבודתכם בטבלה עפ"י הקריטריונים המצויינים.

                   ציינו לפחות שלושה מקורות מידע : 

 

 מילת החיפוש  מנוע החיפוש שם האתר +קישור   מהו המידע שמצאתם?
       
       
       
       

      

             הכינו תעודת זהות למנהיג:

                   קראו את המידע שמצאתם.

                   בחרו לפחות שבעה קריטריונים לתעודת הזהות.  

                   זכרו לכלול בתעודת הזהות את תרומתו של המנהיג.

                   צרפו תמונה.

 

         שלחו את תעודת הזהות לפורום מנהיגים ומנהיגות. (העזרו בארגז הכלים שלמטה)

                עם כניסתכם לפורום, בחרו אחת מעבודות חבריכם והגיבו לאחת מהן.

 

 

                           התוצר: טבלת קישורים  ותעודת זהות למנהיג.

                                            פעילות בפורום.                              

                    

 

 

 

 

 

 

 

 סיעור מוחות

 בחירת מנהיג

חיפוש מידע

סקר

כתיבה טיעונית

הכנת מצגת

סיכום למידה

משימת רשות