הכינו  סקר בנושא: תכונות מנהיג.

       ערכו את הסקר בקרב שבעה מבוגרים: הורים, מורים, אחים , או שכנים.

       

                                             שאלת הסקר:

                  מהן לדעתכם חמש התכונות  החשובות שכדאי שיהיו למנהיג?

      

        את התכונות עליכם לבחור אך ורק מקובץ   תכונות המנהיג  המצורף.         

    

   הביעו בגרף מעוצב בתוכנת excel את תוצאות הסקר. (העזרו בארגז הכלים שלמטה)

       

         דונו בקבוצה בתוצאות הסקר עפ"י הגרף.

     

         כתבו את מסקנותיכם מן הגרף. (לפחות שלושה משפטים)

 

   את הגרף שהכנתם ומסקנותיכם  שילחו לפורום מנהיגים ומנהיגות .

 

         פתחו שתי עבודות  מעבודות חבריכם וענו על השאלות:

         

         אילו תכונות הופיעו בעבודה שלך וגם בעבודות חבריך?

 

       מה אתה לומד מהשוואה זו?

 

                    תוצר: גרף הכולל מסקנות ופעילות בפורום 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיעור מוחות

 בחירת מנהיג

חיפוש מידע

סקר

כתיבה טיעונית

הכנת מצגת

סיכום למידה

משימת רשות

                                                                          .