כתיבה טיעונית למטרות שכנוע

     עליכם לשכנע את חבר השופטים של תוכנית "מנהיג נולד" כי המועמד שלכם –

         המנהיג שבחרתם,  הוא המתאים ביותר להתמודדות.

   כתבו טקסט טיעוני באורך של עמוד אחד בקובץ word חדש. 

 

  התייחסו  בכתיבתכם לנקודות הבאות:

·   תכונותיו של המנהיג.

·       פועלו  ומעשיו החשובים של המנהיג הנגזרים מתכונותיו.

 

   הסתמכו על מקורות המידע שמצאתם.

 

העזרו במאפייני הסוגה שריכזנו עבורכם:

השכנוע הוא דרך של הצגת טיעונים באופן שיוביל את  השומע לתמוך ברעיון או בדעה 

מסויימים שהמדבר רוצה לקדם.

    כתיבה למטרות שכנוע כוללת בדרך כלל:

1.  הצהרת כוונות- עמדה.

2. הצגת טיעונים מפורטים לתימוכין.     

3.  סיכום והדגשה של עמדת הפתיחה. 

 

    שלחו את הקובץ שכתבתם לפורום מנהיגים ומנהיגות. (העזרו בארגז הכלים שלמטה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיעור מוחות

 בחירת מנהיג

חיפוש מידע

סקר

כתיבה טיעונית

הכנת מצגת

סיכום למידה

משימת רשות