עילית נר   

 ערכנו בכיתה סיעור מוחין למושג "סמל".

אספתי את כל המושגים שכתבתם והנה הם לפניכם:

אמונה, זכרון לאומי, שייכות, תקווה, גאווה, לאומיות, קשר, עם, בית מקדש, הכותל המערבי,

 

המשכיות, אחדות, רעיון, כוח, ייחוד, בטחון, תרבות, יונה ועלה של זית, אור, ערכים, ספר תורה,

 

שלושת הרגלים, סביבון, קדושה, חוזק, ירושלים.

 

מתוך המילים כתבנו היגדים הקשורים למושג סמל:

 

הסמל נוצר מתוך צורך.                                     ירושלים מסמלת את התקווה וההמשכיות של העם היהודי.

 

             הסמל מאחד ומייחד מהאחר.                                   לכל חג יש סמל המאחד את העם.

 

כל קבוצת אנשים/ עם זקוק לסמל.                      לכל דת יש סמלים משלה.   

 

             הסמל מבטא רעיון, ערכים.                                     המנורה נותנת כוח , חוזק ואמונה לעם היהודי.

 

מאחורי כל סמל עומד רעיון/ סיפור.                    הכותל המערבי הוא הסמל הקדוש ביותר לעם היהודי.

 

             לכל מדינה סמלים לאומיים.                                     הסמל גורם לאדם לחוש גאווה לאומית.

                   

                                            משימת חיפוש

פתחו מצגת בתוכנה P/P/T בשיקופית הראשונה כתבו  כותרת

 

                                        "גלגולה של המנורה" והוסיפו תמונות מתאימות.

בחרו מנועי חיפוש ומצאו כמה שיותר תמונות של מנורת הזהב  מכל הזמנים ושמרו בתיקייה

        מיוחדת שתפתחו ותקראו לה "מנורת הזהב- תמונות".

 

                                          

 

 גשו לתחנה הראשונה    

 לשער המשימה

תחנה ראשונה 

תחנה שניה

תחנה שלישית 

תחנה רביעית  

תחנה חמישית 

 הערכה

 מבוא

 המנורה במשכן המנורה בביהמ"ק  חנוכיה- מנורה  חורבן ביהמ"ק  המנורה בסמלים ריבוניים  ארגז כלים