מצגת סיפור- ארבעת המינים (עילית)  משימה מתוקשבת - בית ספר פלגים
  דף קישורים - מכללת קיי- באר שבע  סוכות במכללת אורנים
 מתי"א - חולון-אזור  סוכות בעופרים
 החג בחינוך עולמי