חינוך לשוני: שפה, ספרות ותרבות  

 תוכנית הלימודים בחשבון- יסודי

 פריסת תוכנית הלימודים עפ"י כיתות- מרכז מורים ארצי למתמטיקה

 תוכנית הלימודים בתנ"ך - יסודי
  תוכנית הלימודים בגיאוגרפיה - כיתות ה'-ו'
  תוכנית הלימודים בהיסטוריה- כיתה ו'
 תוכנית הלימודים במדע ובטכנולוגיה - יסודי

  תוכנית הלימודים במולדת, חברה ואזרחות- כיתות ב'-ד'

 תוכנית מסגרת לחינוך לבריאות לגן ולבית-הספר 
  תוכנית לימודים בחינוך גופני לכיתות א- ב ולחינוך המיוחד
  תוכנית לימודים - תגבור לימודי יהדות - תל"י