תיקשוב דרום
הגורן - חדרה
עלית נר
הדרכה למשתמשUp סקירות מצולמות » מפגש לקראת יום השואה עם הגב' עליזה טננבאום- 30.4.08 Slideshow
בחירת סגנון :
שם השולח/ת- עילית נר
דף |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ביום רביעי 30.4.08
נפגשו תלמידי כיתות ג'-ד'
עם אישיות מדהימה
הגב' עליזה טננבאום
הגב' סיפרה לילדים
על ילדותה הקשה