תיקשוב דרום
הגורן - חדרה
עלית נר
הדרכה למשתמשUp סקירות מצולמות » תערוכה 60 שנה למדינה Slideshow
בחירת סגנון :
שם השולח/ת- עילית נר
דף |  1 | 2 | 3 |

בכניסה לבית ספרנו
ניצבת תערוכה שהנושא הוא
"60  שנה למדינה"
מוצגים בתערוכה
תמונות, חפצים מן העבר
צילומים