המורה: רונית סלמנדר

היקום - מצגת פתיחת נושא

המים חיים לעולם

סרט פתיחה

 

 

 

 

 

שונית אלמוגים - סביבת חיים טבעית

סרט- מד טמפרטורה

מצגת מצבי צבירה

מצגת המיון המדעי

המיון המדעי הראשוני:

בעלי חוליות וחסרי חוליות

 

ממים לשמים:

דגים, דו חיים, זוחלים, יונקים ועופות.

דגים

דו-חיים

זוחלים

יונקים

עופות

מצגת - מאפייני הציפורים

משימת הגשה בנושא - הציפורים

דפי עבודה

מצגת כדור הארץ

למים שימושים רבים

 

חרקים

רכיכות

 

 

 

פעילות מתוקשבת

התאמות בעלי חיים לסביבתם:

התאמה התנהגותית והתאמה במבנה גוף

מצגת התאמת בעלי חיים לסביבתם

 

הסוואה בבעלי חיים