מחצית א' -                  

   מחזוריות בצמחים

    תכנון ובצוע ניסויים

    שימושים שהאדם מבצע בצמחים