מאפייני חיים ביצורים חיים

 

1.   האדם, בעלי החיים והצמחים הם יצורים חיים:

     בכל יצור חי קיימים מספר מאפייני חיים או כולם.

 

 

2. דוגמאות למאפייני חיים בצמחים: