סטנדרטים


החינוך הלשוני

 
מידענות ולמידה בסביבה מתוקשבת

 


אנגלית

 מדעים וטכנולוגיה

 

אקלים בית ספרי

 לקריאה
סטנדרטים במערכת החינוך - האגף לחינוך יסודי

סטנדרטים אחידים ייאכפו בכל בתי הארץ - כתבה בעיתון הארץ

על חינוך מבוסס סטנדרטים - פרופ' דוד חן

סטנדרטים במערכות חינוך - פרידמן יצחק ופילוסוף שרון (2001)

סטנדרטים בתרבות ואקלים בית ספרי - מצגת

למה להציב סטנדרטים? - מצגת

סטנדרטים בחינוך מהם? - מצגת