לוח  צלצולים        

 

 

 מס'  שיעור 

             שעות        

 1

  8:55 - 8:00

 2

 9:40 - 8:55

 הפסקת אוכל

 9:50 - 9:40

הפסקה

 10:10 - 9:50

 3

 10:55 - 10:10

 4

 11:40 - 10:55

 הפסקת אוכל

 11:50 -11:40

 הפסקה

 12:05 - 11:50

 5

 12:50 - 12:05

 6

 13:35 - 12:50

 7

 14:20 - 13:35

 8

 15:05 - 14:20