נושא בין מקצועי המשלב פרקי היסטוריה (השואה), ספרות ילדים ותקשוב

 רציונל  ומטרות

רציונל : מדוע ללמוד על השואה דרך ספרות ילדים ?

נושא השואה הינו נקודת ציון בהיסטוריה של העם היהודי ובתולדות האנושות.

זהו  נושא טעון רגשית לפרט ולקבוצה, ככל שאנו מתרחקים כרונולוגית מהאירועים מטבע הדברים – הזמן מקהה פרטים ודיוק.  אנשים ששרדו את השואה עוברים מן העולם ואיתם העדות החיה.

אנו, כאנשי חינוך  מחויבים  לא לשכוח את העבר ולהעביר לדור הצעיר את קורות העם בתקופה חשוכה זו.

בבית הספר היסודי, נושא השואה נלמד בדרך כלל לאחר החזרה מחופשת פסח ולעיתים קרובות רק ביום השואה עצמו. אנו סבורות שניתן ליישם את יחידת הלימוד שלנו בכל תקופה במהלך שנת הלימודים ולפרק זמן ארוך יותר.

ראינו לחובה למקד את נושא השואה דרך ספרות ילדים כעוגן המחבר לאמיתות היסטוריות, כנגד גל מכחישי השואה ומשכתבי ההיסטוריה.

ידוע לנו שבימינו הילדים ממעטים לקרוא כי נדרש מאמץ להבנת הנקרא ויש צורך פעמים רבות בתיווך ובפעולות יזומות. העבודה במחשב נגישה יותר לעולמם של התלמידים ועל כן בחרנו לקדם את נושא הקריאה בשילוב משימות מתוקשבות.

מניסיוננו בחינוך ראינו שכאשר  ילדים נפגשים בספרות העוסקת בשואה הם מבקשים לקרוא ולדעת עוד בתחום. ספרות השואה לילדים מאפשרת להם להיחשף לנושא באופן מרוכך במעטפת סיפורית המיועדת לגילם ולצרכים הרגשיים שלהם.

 מטרתנו לתת מענה לכך, לעודד קריאה ולשלב אמצעי תקשוב מגוונים ועדכניים בלמידה.

נראה לנו ששילוב ספרי קריאה לילדים בתחומי הדעת השונים ופעילויות מתוקשבות עשויים להכניס עניין וגיוון בדרכי ההוראה-למידה.

 

מטרות התוכנית :

יחידת לימוד זו תענה על מספר מטרות: 

  • בתחום החינוך הלשוני (כישורי שפה, רכישת ידע, פיתוח ההבעה בעקבות 
    קריאת טקסטים שלמים),  
  • בתחום המידענות ( איתור, עיבוד ואחזור מידע באמצעות המחשב.)
  • בתחום החינוך הערכי: במישור  התרבותי-לאומי  - חיזוק הקשר לעברו של העם היהודי,  מודעות לחשיבות לדעת מה צריך לענות למכחישי השואה באשר הם;  ובמישור התקשוב – שימוש בכללי הנטיקה באמצעות הכתיבה בבלוג, בפורום ובמסגרות הרשת השונות.

 

כישורי שפה:  תוכנית הלימודים החדשה מציבה יעדים להישגים:

"ההישגים המפורטים להלן קובעים מה שתלמיד יידע ויהיה מסוגל לעשות בתחום השפה בעקבות ההתנסות והלימוד, בשלבים השונים של בית הספר היסודי. כל תכנון לימודים בית ספרי ייעשה בזיקה אליהם."

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/hesegim/mavo.htm

  1. הילד יקרא טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות.  הישג מס' 4,
  2. הילד יפיק מידע ולמידה מטקסטים כתובים מסוגים  שונים  בתחומי דעת שונים. הישג מס' 5 
  3. הילד יקרא של יצירות ספרות מתקופות שונות  ומסוגות שונות ; תוך התייחסות פרשנית להיבטיהן הרגשיים, הערכיים,  האסתטיים  והחברתיים-תרבותיים.  הישג מס' 6.

רכישת ידע :  התלמיד ייחשף לנושא השואה.                                                                                                                                                                                         
התלמיד ייחשף לספרות ילדים בנושא השואה ויכיר ספרים וסופרים הכותבים  בנושא.          

התלמיד ילמד מושגים ונושאים  חשובים בנושא השואה ( החיים בגטו, חסידי אומות עולם, טלאי צהוב, המשטר הנאצי, הישרדות ועוד...)

     

      חינוך לערכים :  יושם דגש בתוך מערכת הלימודים הבית-ספרית על נושא השואה, נושא
      שמטופל בדרך כלל זמן קצר ביותר בסמוך ליום השואה.                                                                                        
      תינתן  לגיטימציה לביטוי רגשי של התלמיד, להבנת התנהגות האדם במצבי לחץ קיצוניים,  ולדיבור    
      בנושאים ערכיים כמו עזרה הדדית, הישרדות, עזרה לזולת, ערך החיים.

 

     שימוש ופיתוח מיומנויות תקשוב: התלמיד ידע לטפל במידע בהתאם לסטנדרטים:

 

1.      יכולת לזהות את הצורך במידע, להעריך את טיבו והיקפו של המידע הנחוץ .

2.      איתור ואחזור מידע רלוונטי  באופן מושכל ויעיל.

3.      בחינת המידע ומקורותיו באופן ביקורתי.

4.      שילוב מידע נבחר לתוך בסיס הידע ומפת המושגים של הלומד.

5.      עיבוד המידע במיומנות.

6.      הצגת המידע בדרך בהירה ומשכנעת.

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Meidaanut/Meidaanut/

 

* בנוסף לסטנדרטים התלמיד ילמד כלים עדכניים לצורך השתתפות בבלוג אישי/קבוצתי ובפורום.

* התלמיד ילמד להשתמש בכללי ה- נטיקה ברשת האינטרנט.

 

קהל היעד:  כיתות ד'- ה'- ו' בבית הספר היסודי.

 

דרכי פעולה:  ליצירת האווירה המתאימה לכניסה  לנושא, מומלצת קריאה קולית של המורה בכיתה של אחד מהספרים מהרשימה המומלצת  (קריאה נוספת) .

הסבר על דרך הלמידה.

חשיפה של הספרים.

שיתוף הספרנית ודאגה לספק מספר עותקים של כל ספר.

המורה תפתח בלוג קבוצתי ו/או פורום שאותו היא תנהל.

התלמידים יכתבו בבלוג האישי שישמש אותם כמחברת דיגיטאלית. בבלוג האישי ישמרו עבודות התלמיד ועל המורה להתייחס ולהגיב.

התלמיד יציג את התוצר בבלוג הקבוצתי.

התלמיד יגיב בבלוג הקבוצתי לחבריו, לפי כללי הנטיקה.

בסיום העבודה ביחידה ניתן לבחור ספר נוסף לקריאה מתוך הרשימה המוארת . בתום הקריאה התלמיד יכתוב בבלוג הקבוצתי בעקבות הספר שקרא.

מידע להרחבה בנושא השואה ימצא  ב"קישורים לשואה" בדף הראשי.

 

ארגון הלמידה:   

כל תלמיד יבחר ספר מתוך מצגות ההפעלה של היחידה. (ניתן לעבוד בזוגות)

התלמיד יקרא את הספר בבית או בבית הספר.                       

התלמיד יכול לבצע את המשימות  בחדר המחשבים ו/או בבית.

התלמיד יעבוד בבלוג האישי.

התלמיד יציג את התוצר בבלוג הקבוצתי.

התלמיד יגיב בבלוג הקבוצתי לחבריו, לפי כללי הנטיקה.

 

ידע נדרש בתחום המחשבים  -  למורה ולתלמיד:

(ניתן להיעזר במורה למחשבים או תלמידים מומחים)

 

1.     עבודה במעבד תמלילים  Word: פתיחת תיקיה, שמירת  קובץ, עריכה,

 העתקת תמונות מהאינטרנט והדבקה בקובץ תוך כדי שמירת זכויות היוצרים ואזכור המקור.

2.     הצגת תוצרים בתוכנת המצגות Power Point – בניית מצגת, עיצוב הרקע, הוספת תיבות 
 טקסט,  הנפשה, קישורים לאתרים ואזכורם.

3.     כניסה לאוריאנית, הרשמה  להשתתפות בפורום, (קבלת שם וסיסמא)

4.     עבודה עם כלים שונים  ( רשמקול, צייר, פבלישר  ותוכנות שונות).

5.     שימוש בבלוגים כמחברות דיגיטאליות ויומני קריאה אינטראקטיביים וכמקום להבעה אישית.

6.     גלישה באינטרנט – חיפוש מידע רלוונטי (הכרת מנועי חיפוש ואתרים שונים).

7.     התלמיד יתנסה בדיון פתוח בפורום בהנחיית המורה.

8.     התלמיד ידע להשתמש בפורום וישלח קבצים של התוצרים.

9.     התלמיד יגיב לעבודות חברי הכתה על-פי כללי הנטיקה.

10.  התלמידים יכירו את כללי האתיקה ברשת ויפעלו על פי הכללים.

11.  רשות: יש אתרים שניתן להוסיף בהם תגובות בעקבות קריאת ספר.

12.  חובה שכל השתתפות תהיה בהתאם לכללי הנטיקה ובאישור המורה.

 

 

 הנחיות נוספות למורה 
בעקבות הפעילויות המוצעות

 

הצעות להערכת העבודה בעזרת מחוון