מאגר קבצים שהכינו עמיתים   

 

 
 

 פעילות בעקבות השיר עולם אחר

                                                                                    

 
 

 מי לא יכיר אותנו פרחי הצבעוני - הפעלות בתנועה ובצליל

 

 
 

 חפש את הצבעוני - בציורי ארבע העונות של ארכימבולדו

 

 
         

 אני מצייר צבעונים

 

 
            

 סרטון תלמידי ארזים