מידע על התוכנית .                                                                                                                                 
 

 מטרות התוכנית.

 

 
 

 המסגרות השותפות בפרויקט

 

 
 

 הכנות לקראת שתילת בצלי הצבעוני התרבותי.

 

 
 

תכנן את הגינה  

                                      

 
              

 יום השתילה