צמחי בצל וצמחי פקעת.

  

 
 

 תעודת זהות לצבעוני הבר.

                                                                                    

 
 

 תעודת זהות לצבעוני - לצעירים.

 

 
 

  זני צבעוני הבר הגדלים בארץ.

 

 
         

  הצבעוני התרבותי.

 

 
            

 חלקי בצל הצבעוני

 

 
 

 האבקה