תיקשוב דרום
מורים להוראת העברית בקהילה הבדואית
פנינה ואזנה
הדרכה למשתמשמאגר קבצים
ַ רמה אחת מעלה
  רשימת הקבצים בתיקייה
  /הבעה וחיבור/תמונות ברצף/
  שם הקובץ עודכן לאחרונה גודל הקובץ
4a4_סוף_לסיפור_-סימה1.doc 26/03/2008 4:35:23 69K בתים
איש ומטריה.jpg 26/03/2008 4:35:44 146K בתים
הבננה לפח1.jpg 26/03/2008 4:36:24 217K בתים
הבננה לפח2.jpg 26/03/2008 4:36:47 170K בתים
ילד אוכל בננה.jpg 26/03/2008 4:37:10 132K בתים
ילד שותל.jpg 26/03/2008 4:37:28 87K בתים
ילדה שותה.jpg 26/03/2008 4:37:45 65K בתים
צייר התחלה_לסיפור_.doc 26/03/2008 4:43:12 69K בתים
צייר סוף_לסיפור_-סימה.doc 26/03/2008 4:43:25 68K בתים
קטיף.jpg 26/03/2008 4:43:53 272K בתים
תמונות ברצף0- הבלוןdoc.doc 26/03/2008 4:44:35 338K בתים
תמונות ברצף1- נר, סוס,מגלשה.doc 26/03/2008 4:45:24 323K בתים
תמונות ברצף10-רצף גילאי.doc 26/03/2008 4:48:58 327K בתים
תמונות ברצף11,- הכלב הבורח.doc 26/03/2008 4:49:18 53K בתים
תמונות ברצף13-האפרוח.doc 26/03/2008 4:49:41 149K בתים
תמונות ברצף2- קן לציפור.doc 26/03/2008 4:46:08 398K בתים
תמונות ברצף3- הנר, הפזל.doc 26/03/2008 4:46:37 199K בתים
תמונות ברצף4- הדובון.doc 26/03/2008 4:46:50 58K בתים
תמונות ברצף5 - פרח עציץ.doc 26/03/2008 4:46:59 30K בתים
תמונות ברצף6- הכלב בגשם.doc 26/03/2008 4:47:13 68K בתים
תמונות ברצף7.- האוצרdoc.doc 26/03/2008 4:47:26 64K בתים
תמונות ברצף8- הצפרדע.doc 26/03/2008 4:47:53 233K בתים
תמונות ברצף9- המגלשה, צביעת דלת.doc 26/03/2008 4:48:21 199K בתים