על התוכנית                         

 

בחירת האתר

 

 

שיתוף בתי הספר בבחירה                             

               

מצגת שיתופית