יצירה/עריכת סקירות מצולמות

מדריך למשתמש

 

 הורדת המדריך כקובץ וורד

 

באמצעות "סקירות מצולמות" ניתן ליצור גלריות תמונות, המיועדות לצפייה כללית או לשילוב בדפי המידע של האתר הבית ספרי. יצירת הגלריות ועריכתן נעשית בעזרת יישום ניהול הסקירות.

 

הפעלת היישום -

קישור לניהול הסקירות המצולמות מצוי בחלק העליון של תפריט ניהול ה"אורייאנית", וניתן להפעילו רק לאחר שמתחברים כמנהלי המערכת-

 

חלון הכניסה כולל שלושה מרכיבים-

 

1.      סרגל ניווט.

2.      רשימת הסקירות הקיימות.

3.      יצירת סקירה חדשה.

 

לחיצה על "תפריט הניהול" בסרגל הניווט, מחזירה לתפריט הניהול של ה"אורייאנית".

לחיצה על "סקירה חדשה" פותחת חלון, באמצעותו יוצרים את הסקירה.

 

יצירת סקירה חדשה -

            יצירת הסקירה כוללת שלושה שלבים -

                                 א.         עריכת שם הסקירה ושם היוצר.

                                 ב.         הוספת תמונות ליישום.

                                  ג.          עריכת הסקירה.

 

א. עריכת שם הסקירה ושם היוצר-


ב. הוספת תמונות ליישום -

            לפני תחילת תהליך בניית הסקירה, יש לקבוע את מספר התמונות המיועדות להוספה. שינוי ברירת המחדל הראשונית (תמונה אחת), נעשה על ידי לחיצה על החץ, ובחירת המספר המתאים מהחלון הנפתח.

כתוצאה מפעולה זאת יפתחו שדות כמספר התמונות הנבחר. בכל חלון יש לשבץ את התמונה המיועדת להוספה על ידי לחיצה על לחצן "עיון", והכוונת היישום לקובץ התמונה המבוקש במחשב האישי.

 

סוגי הקבצים הגראפיים הניתנים להוספה -

Jpg, png, gif

 

נפח הקבצים הניתנים להוספה -

עד 5 מגה. קבצים בנפח עד חצי מגה יוצגו בסקירה בצורתם המקורית. קבצים בנפח שבין חצי מגה ל 5 מגה עוברים המרה אוטומטית לקבציי jpg ונפחם יוקטן בהתאם.

 

הערה חשובה - ניתן לעלות לסקירה קבצי אנימציית גיף עד לנפח של חצי מגה. קבצי האנימציה יוצגו בצורתם המקורית בסקירה המצולמת.

 

לחיצה על לחצן "המשך" מעלה את הקבצים לשרת התקשוב, ולסיום מופיעה ההודעה -

 


ג. עריכת הסקירה -

בשלב עריכת הסקירה ניתן -

  1. להוסיף כתוביות בתחתית כל תמונה.
  2. למחוק תמונות לא רצויות על ידי לחיצה על "מחיקה" בתחתית התמונה.

 

באמצעות סרגל הניווט המצוי בחלק העליון ניתן -

  1. לערוך את פרטי הסקירה.
  2. להוסיף תמונות לסקירה הקיימת.
  3. למחוק את הסקירה.
  4. לצפות בסקירה במצבה הנוכחי.

 

לחיצה על לחצן "המשך" מסיימת את תהליך העריכה.

 

לחיצה על "ניהול סקירות מצולמות" בחלק העליון מחזירה את היישום לתפריט הראשי -

מבנה התפריט הראשי-

  1. לחיצה על שם הסקירה מציגה אותה במסך חדש.
  2. לחיצה על "עריכה" מאפשרת חזרה לעריכת הסקירה.
  3. לחיצה על "הטבעת מיני גלריה" פותחת בחלון חדש את מסך ההטבעה.

פרטים בנושא הטבעת סקירה מצולמת בדף מידע ניתן לקבל בקישור-

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/hifrm/gallery.htm

 

אלישע